EESTI ELEKTROONILISE MUUSIKA SELTS

2017. aasta lõpus asutati Eesti elektroonilise muusika selts (EES), asutajaliikmed on Taavi Kerikmäe, Jaanus Siniväli ja Ekke Västrik, viimane on ka ühingu esimees.

Seltsi eesmärk on tutvustada ja arendada Eestis elektroonilist süvamuusikat. Laiema kõlapinna saavutamiseks on kavas järjepidevalt korraldada temaatiliselt sidusaid kontserte, õpitube, loenguid ja erialaseid kokkusaamisi, töötada välja võimalus rahvusvaheliseks loomeresidentuuriks, muusikat salvestada ja välja anda ning esitada Eesti elektroonilist süvamuusikat välisriikides. Samuti on plaanis tõlkida ja publitseerida elektroonilist süvamuusikat puudutavaid tekste. Oluline on koostöö oma valdkonda kuuluvate ja lähedases seoses olevate organisatsioonide, ühingute ja seltsidega Eestis ja välisriikides.

Seltsi esimene avalik üritus toimus detsembris klubis MIM tähistamaks elektroonilise muusika suurkuju Morton Subotnicku suunda näitava albumi “Silver Apples of the Moon” ilmumise 50. aastapäeva. Kontsert algas Ekke Västriku loenguga Subotnicku loomingust, millele järgnes EMTA elektroonilise muusika ansambli EMA (juh Taavi Kerikmäe) kontsert Subotnicku loomingust koos videokunstniku Tencu visuaalidega.

EES liikmed Vaskjalas a. 2021